Author = Oritsematosan E. Igbogbo-Ekpunobi
Isolation and identification of plastic degrading bacteria from dumpsites Lagos

Volume 8, Issue 1, February 2022, Pages 59-71

10.22104/aet.2022.5268.1428

Hilda Abiola Emmanuel-Akerele; Priscilla Akinyemi; Oritsematosan E. Igbogbo-Ekpunobi